LUNCHSALONG
Mellan kl 11.30 - 13.30
i samband med lunch

- om värdegrundsarbete för organisationer och företag.

Lunchsalong med föredrag. Introduktionsföredrag för grupper på arbetsplatsen.
En presentation och introduktion ges av de redskap och metoder som kan användas för ett långsiktigt och hållbart värdegrundsarbete,
alternativt jämställdhetsarbete.

Lunchsalonger hålls mellan kl 11.30 - 13.30
i samband med lunch på arbetsplatsen.
Tiden för föredraget är 45-60 minuter, beroende på antalet deltagare.Etiska ledord för företaget Kajsa Widén är: Tid, Tålamod och Tillit.

Copyright Företaget Kajsa Widén.